Το HotelFeedback είναι μια web εφαρμογή η οποία εμφανίζεται στους πελάτες του ξενοδοχείου μόλις συνδεθούν στο Wi-Fi του ξενοδοχείου σαν πρώτη σελίδα – landing page.
Σκοπός είναι να προλάβετε τον τυχόν δυσαρεστημένο πελάτη πριν την αναχώρησή του. Αυτό είναι ένα ενδεικτικό ερωτηματολόγιο https://app.hotelfeedback.gr/h/vanoro-hotel/submitreview?preview=1 που εμφανίζεται σε όλα τα κινητά τηλέφωνα των πελατών σας κατά τη διάρκεια της διαμονής τους.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο ξενοδοχείο έχετε τη δυνατότητα να τους ενημερώνετε μέσα από το Wi-Fi πάλι ή και με email για υπηρεσίες του ξενοδοχείου. Παράδειγμα  https://app.hotelfeedback.gr/h/vanoro-hotel/hotel

Τα πλεονεκτήματα είναι:
• Ο μεγάλος όγκος ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων που συμπληρώνονται από τους πελάτες, ώστε να παρακολουθείτε την ικανοποίησή τους και να λύνετε το οποιοδήποτε θέμα πριν την αναχώρησή τους. Παρακολουθείτε στατιστικά ακόμα και ανά δωμάτιο.
• Η αύξηση πωλήσεων στα οutlets του ξενοδοχείου (εστιατόρια, spa, δραστηριότητες, κλπ) καθώς τους ενημερώνετε για προσφορές – προτάσεις κατά την είσοδό τους στο Wi-Fi. Κάνετε εσωτερικό Μάρκετινγκ.
• Γίνεται συλλογή των στοιχείων των πελατών σας (name, room, email, review, comments) συμβατά με το GDPR, ώστε να τα χρησιμοποιείτε για email Marketing – newsletters.

Comments are closed.